Disclaimer

Disclaimer voor aardappelsvanvanzwol.nl

Versie 15-12-2020

Van Zwol Landbouw, hierna te noemen VZL, verleent u hierbij toegang tot aardappelsvanvanzwol.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. VZL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op aardappelsvanvanzwol.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Zwol Landbouw.

Beperkte aansprakelijkheid

VZL spant zich in om de inhoud van aardappelsvanvanzwol.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op studiovensterbank.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op aardappelsvanvanzwol.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op aardappelsvanvanzwol.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VZL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VZL. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VZL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.